Routes

IMG_6887 Flevospoor kleinDoor niet-Flevolanders wordt de jongste provincie vaak geassocieerd met lange rechte polderwegen. Naast strakke kavels met veel moderne windmolens kent Flevoland niet alleen diverse aantrekkelijke wandelgebieden, bossen, maar ook plassen met mooie rietkragen. Onder de naam  “Voetnoten” publiceer ik op deze site wandelroutes door het groene Flevoland. Hieronder een overzicht.

01 Zuigerplasbosroute (16,8 km) in Lelystad
02 Gemeentebossenroute (14,5 km) in Lelystad
03 Wold en Houtroute (12,9 km) in Lelystad
04 Oostvaardersplassenroute (11,3 km) in Lelystad

Ook verdwenen wandelpaden in Flevoland verdienen hernieuwde aandacht.

1. Flevospoor Lelystad-Harderhaven (29 km)

Behalve wandelingen door de Flevolandse natuur hou ik me bezig met het ontwikkelen van historische stadswandelingen. Bij de voorbereidingen van de viering van 50 jaar Lelystad stelde ik voor om de geschiedenis van de stad te gaan vertellen aan de hand van een wandeling door de oudere stadswijken. Inmiddels zijn er drie wandelingen gereed, die ook in druk zijn verschenen en op het stadhuis beschikbaar zullen zijn. Op deze site vindt u een versie van deze “Stadsnoten” om te downloaden en te printen. Ook zijn de gps-tracks beschikbaar. Deze routes zijn:

S01 Stadswandeling Zuiderzeewijk (5,8 km).
S02 Stadswandeling Lelystad-Oost (8,2 km).
S03 Stadswandeling Lelystad-West (7,5 km).

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren