06 Hollandse Hout

Hollandse Hout en Oostvaardersveld

16,1 km

We gaan een wandeling maken door het grootste bosgebied bij Lelystad, het Hollandse Hout. Dit 900 hectare grote natuurgebied werd in 1972 en 1973 beplant met populieren, wilgen en elzen. Later werden er langzamer groeiende bomen als eiken en beuken aangeplant. De laatste jaren onderging het bos ingrijpende veranderingen. Veel volwassen bomen werden gekapt, waardoor er her en der open plekken zijn ontstaan. Verschillende percelen werden opnieuw ingeplant. In het oostelijk deel van het Hollandse Hout is een slenk (watergeul) aangelegd om het gebied aantrekkelijk te maken voor watervogels, vlinders en kleine zoogdieren. In de toekomst zal hierdoor een aantrekkelijk wandelgebied ontstaan.

Ook doorkruisen we een deel van het Oostvaardersveld en werpen we vanaf de Knardijk een blik op de Oostvaardersplassen. In het Oostvaardersveld krijgt de wandelaar een indruk van de Oostvaardersplassen. Daar leven konikpaarden en grazen wilde ganzen.

De route is voor ca. 70% onverhard.

Start- en eindpunt: Bushalte Hollandse Hout op de Buizerdweg.

Parkeren: Bij de ingang van de wijk “Hollandse Hout”

Openbaar vervoer: Vanaf station Lelystad lijn 8 richting Hollandse Hout.

Horeca onderweg: Buitencentrum Oostvaardersplassen (punt 3).

Download de routebeschrijving.

Download de gps-track