S04 Schepenwijken

Stadswandeling Buitenom

6,6 km

Stadswandelingen lopen meestal over klinkerwegen, stoepen of fietspaden. Ze voeren je langs markante gebouwen en zijn per definitie stenig. Maar dat hoeft niet. Vooral moderne steden of stadsuitbreidingen kennen veel achterommetjes en uitlaatroutes door het groen. Zo ook Lelystad.

De Buitenomwandeling Schepenwijken voert langs de buitenranden van vijf woonwijken en is voor maar liefst 55% onverhard. We lopen langs het Hanzepark, de Kempenaar, Kogge, Gondel en Schouw en we houden bijna overal de grote dreven met autoverkeer in het zicht. Ondertussen lopen we over schelpen- en graspaden door het groen!

Hier komen doorgaans alleen aanwonenden die hun hond uitlaten. Maak kennis met de onbekende buitenranden van Lelystad!

Start- en eindpunt:
Achterzijde NS-station.

Parkeren:
Vrij parkeren achter het provinciehuis.

Horeca onderweg:
In winkelcentrum Kempenaar (niet op de route) is een snackbar.

Percentage onverhard: 55%

Download de routebeschrijving met routekaart.

Download de gps-track.

Bewaren