08 Oostvaardersbos

Oostrandbos, Buitenvaart en Oostvaardersbos

14,6 km

We gaan een wandeling maken naar een uniek natuurgebied in Nederland. Toen de zuidelijke IJselmeerpolders werden drooggelegd was het de bedoeling om tussen Lelystad en het toekomstige Almere een groot industriegebied aan te leggen. Door de oliecrisis van de jaren zeventig kwam het er niet van en kwam in dit natte deel van Zuidelijk Flevoland een natuurgebied tot ontwikkeling: de Oostvaardersplassen. Het slikken- en plassenlandschap bleek in trek te zijn bij vogels als grauwe ganzen, lepelaars, eenden en het toen nog zeldzame baardmannetje. Later vestigden zich ook zilverreigers, bruine kiekendieven, aalscholvers en ijsvogeltjes in het gebied. In 2006 ging ook de zeearend hier broeden.

Via het Oostrandbos lopen we Almere uit en komen eerst uit in het kassengebied Buitenvaart. Via het Verbindingspad lopen we daarna het Oostvaardersbos in. In de winter wordt dit bos door de grote grazers van de Oostvaardersplassen gebruikt als rustgebied en is het voor publiek gesloten. Na een rust in het bezoekerscentrum De Oostvaarders krijgen we uitzicht op de weidegebieden van de Oostvaardersplassen. Daarna lopen we Almere weer in en keren we terug naar ons startpunt, station Almere Oostvaarders.

LET OP: Deze route is vanaf 1 april 2019 weer toegankelijk.

Start- en eindpunt: NS-Station Almere Oostvaarders
Laan der VOC 100, 1335 RT Almere.

Parkeren: Nabij het station.

Horeca onderweg:
Gasterij De Oostvaarders.
Nabij station Almere Oostvaarders.

Download de routebeschrijving

Download de routekaart

Download de GPS-track

 

Advertenties